De Werknemerscasus

Voorbeeld: Negatieve beoordeling...
Tussen M en zijn manager ‘klikt het niet’. M loopt vast op interne problemen en te veel taken. Ineens is daar een negatieve beoordeling vol persoonsgerichte kritiek, die al zinspeelt op ontslag. M heeft slapeloze nachten en voelt zich beroerd, maar wil de situatie werkbaar houden en escalatie voorkomen.

Met hulp van de juridische coach geeft M per brief weerwoord op onjuistheden en kritiekpunten in de beoordeling. Hij maakt een actieplan en laat zien welke knelpunten de manager moet oplossen, wil hij de gewenste doelen kunnen halen. Hierover volgt een gesprek.

Resultaat: zijn takenpakket wordt aangepast, de manager zorgt voor scherpere planning in het hele team, zodat M op tijd krijgt wat hij van collega’s nodig heeft. Dan kan hij zijn taken volgens schema uitvoeren.

De verbeterdoelen zijn na een half jaar bereikt. De manager geeft een compliment voor M ’s aanpak van de situatie.

foto-37
foto-38
foto-39
foto-40
foto-41
foto-42