De Verenigingscasus

Voorbeeld: Samenwerking in een vereniging
Het bestuur van een beroepsvereniging wil belangrijke veranderingen bereiken. In een vereniging beslissen de leden, in de algemene ledenvergadering. Dat wordt lastig als er weinig, en telkens andere, leden naar zo’n vergadering komen. Daarom is besloten een vaste Ledenraad in te stellen die de leden vertegenwoordigt. Dit vereist wijziging van de statuten en een nieuw huishoudelijk reglement.

De juridische coach stelt met het bestuur de rollen, taken en bevoegdheden vast en werkt deze uit in de statuten en het huishoudelijk reglement. Hoe werken bestuur, commissies en Ledenraad samen, voor welke zaken moet het bestuur goedkeuring vragen aan de Ledenraad en: hoe worden eventuele conflicten behandeld? Ook zijn procedures nodig voor benoemingen en verkiezingen, mét waarborgen dat die consequent en eerlijk worden toegepast.

De juridische coach bespreekt de stukken voor met de notaris en ondersteunt het bestuur bij het voorbereiden van de informatie aan de leden en de algemene ledenvergadering.
De nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement worden in één keer goedgekeurd.

Daarna geeft de juridische coach telefonisch of per email nog uitleg bij praktische vragen. Want één punt blijft lastig: hoe zorg je dat de telkens wisselende actieve leden in een verenigingsorganisatie die statuten en het reglement een keer goed doorlezen? Is een introductieworkshop over ‘samenwerkingsafspraken binnen de vereniging’ een goed idee?

foto 19
foto 20
foto 21
foto 22
foto 23
foto 24