Verenigingen

Vereniging van eigenaren, beroepsvereniging, sportvereniging. Ze hebben leden, een bestuur en commissies, en ze draaien meestal op de inzet van vrijwilligers. Het gaat vaak om grote belangen: hoe je woont, aan welke beroepseisen je moet voldoen, een veilige en rendabele sportaccomodatie. Duidelijke taakverdeling en heldere spelregels helpen de vereniging om haar doel te bereiken. Ontbreken die, dan is de kans op tijd- en geldverspilling, gemopper en conflicten groot…

In plaats van ‘saaie papieren’ kunnen statuten en huishoudelijk reglement een prima receptenboek zijn voor een goed functionerende vereniging. Vooral als die recepten voor iedereen begrijpelijk zijn De juridische coach brengt in kaart welke spelregels voor uw vereniging nuttig zijn, en schrijft ze op in duidelijke taal.

Bij conflicten helpt de juridische coach het bestuur óf de leden om in overleg te treden of toe te werken naar een algemene ledenvergadering waarin knopen worden doorgehakt.

In een introductieworkshop maakt de juridisch coach nieuwe bestuursleden (of kandidaten) vertrouwd met hun rol en met het ‘receptenboek’. Dan wordt de bestuurstaak niet alleen leuker, maar ook makkelijker!

Voorbeeld: Samenwerking in een vereniging.

foto-37
foto-38
foto-39
foto-40
foto-41
foto-42