Werkwijze organisaties

U bent leidinggevende of HRM-adviseur in het bedrijfsleven of bij de overheid. U ziet spanning ontstaan tussen u en een medewerker, of u wilt houding en functioneren van enkele medewerkers effectief bijsturen.

Crisisinterventie. Bij een acute botsing in een werksituatie helpt de juridische coach u om de schade te beperken. Als coach vang ik de stoom en de emoties op, als jurist wijs ik de risico’s van de situatie aan. Ik geef elke betrokkene een kort advies, gericht op ‘afkoelen’ en in gesprek komen over oorzaken en oplossingen. Tarief: vanaf € 550 excl btw (afhankelijk van het aantal betrokken personen).

DoeHetZelf-coaching. U voert zelf de correspondentie en de gesprekken met uw medewerker(s), maar de juridische coach helpt u om vanuit juridisch oogpunt de juiste benadering en formulering te vinden. Telefonisch, via email en Skype begeleid ik u bij het opstellen van brieven of e-mails, voorbereiding van gesprekken en goede verslaglegging.

Maatwerk. Dat kan zijn: éénmalige hulp, of begeleiding bij overlegtraject dat u moet doorlopen met uw medewerker(s). Het kan gaan om het opstellen van brieven of het uitwerken van een regeling (bijv. over ziekmelden, vakantie opnemen, internetgebruik, veiligheidsvoorschriften), of het opstellen van goede toegankelijke informatie voor uw Ondernemingsraad. Desgewenst woon ik gesprekken of vergaderingen bij en zorg voor duidelijke verslaglegging. De contacten verlopen telefonisch, via email en Skype; waar nodig kom ik naar uw locatie.

In het eerste contact bespreken we wat u nodig heeft. Ik maak een offerte (basis-uurtarief voor organisaties: € 125 excl btw). Na ontvangst van de offerte beslist u of u mij inschakelt.

foto-7
foto-8
foto-9
foto-10
foto-11
foto-12