De Leidinggevendencasus

Voorbeeld: Sluipend gezondheidsprobleem
S. heeft een specialistische functie en een goede staat van dienst. Sinds een reorganisatie is E zijn manager. Die ziet weinig prestaties, geeft een tweede negatieve beoordeling en dreigt met ontslag. Gesprekken over een verbeterplan lopen stroef. S voelt zich in het nauw gedreven, E vindt dat S tegenwerkt. S vraagt de juridische coach om hulp.

De slechte beoordeling bevat onjuiste gegevens en onterechte verwijten, maar het hoofdprobleem is de spanning tussen E en S. De juridische coach vraagt door. S is ook ontevreden over zichzelf. Sinds hij twee jaar geleden na een ongeluk in het ziekenhuis belandde, lukt ‘t niet echt. Zijn conditie en concentratie zijn matig. Ongemerkt is hij in de neerwaartse spiraal geraakt, misschien wel richting depressie.

De juridische coach maakt duidelijk dat hij nu moet ingrijpen en hulp zoeken.
Beter functioneren begint met zijn fysieke en mentale conditie. Zijn huisarts verwijst hem direct naar een psycholoog. Hij bespreekt met zijn manager en de HRM-adviseur dat sluipende gezondheidsproblemen de oorzaak zijn van het moeizame functioneren.
In feite is hij gedeeltelijk arbeidsongeschikt.

HRM en de juridische coach voeren verder overleg; na advies van de bedrijfsarts wordt een aanpassing van taken en werkplek geregeld. Zo krijgt hij de ruimte om zich uit het dal omhoog te werken.

foto 7
foto 8
foto 9
foto 10
foto 11
foto 12