De HRM-adviseurscasus

Voorbeeld: Reïntegratieplicht?
Een laboratoriummedewerkster kan haar werk niet meer doen; ze heeft een heftige allergie gekregen voor bepaalde chemische stoffen. Omdat ze buiten het lab wel kan werken, vindt haar manager dat ze zelf maar een andere baan moet zoeken. Maar dat lukt niet zo gauw als je 20 jaar in een laboratorium hebt gewerkt.

De medewerkster vraagt ondersteuning, maar de manager meent dat er geen reïntegratieplicht geldt. Dit wordt een duur conflict bij de kantonrechter… De HRM-adviseur zit tussen twee vuren. Hij heeft zelf geen budget voor begeleiding, en hij kan de manager niet dwingen. Kan de juridische coach advies geven?

Omdat de medewerkster arbeidsongeschikt is voor de eigen functie, moét de werkgever proberen haar binnen de organisatie te herplaatsen. Anders dan manager en HRM-adviseur denken, zijn er ook diverse geschikte functies. De juridische coach stelt een praktische regeling voor. Met een korte opleiding en een afspraak met een andere afdelingsmanager over een proefperiode in de nieuwe functie, is de overstap binnen zes maanden rond.

De misverstanden over reïntegratie zijn opgelost: het moet, maar het is ook helemaal niet zo ingewikkeld en kostbaar!

foto 13
foto 14
foto 15
foto 16
foto 17
foto 18