HRM-Adviseurs

Als er tussen manager en team of medewerkers onderling spanningen zijn, merkt de
HRM-er dat. U streeft naar een oplossing zonder in het spanningsveld te worden getrokken. Een onwenselijke uitkomst (hoge kosten voor de organisatie, zowel financieel als sociaal)
wilt u voorkomen.

Als neutrale buitenstaander geeft de juridische coach een oordeel over de mogelijkheden om bij te sturen. Welke stappen kunnen of behoren werkgever en werknemer hier te zetten?
Wat zijn redelijke afspraken en termijnen, en hoe bewaakt u die?

Ik beoordeel het dossier en benoem de juridische aandachtspunten. Ook wijs ik op onderliggende factoren die van belang zijn voor een oplossing. Doel is steeds: u en/of de manager ondersteunen om personele problematiek correct en effectief aan te pakken.

De juridische coach kan optreden als procesbegeleider, die aan manager en medewerker(s) helder uitlegt welke juridische ‘verkeersregels’ voor hen gelden. Vervolgens denk ik mee over werkbare afspraken om de werksituatie te verbeteren, en de doelen en termijnen goed vast te leggen. Daarbij hoort: regelmatig toetsen of de ontwikkeling de goede kant opgaat.

Voorbeeld: Reïntegratieplicht?

foto-31
foto-32
foto-33
foto-34
foto-35
foto-36