Deskundigheid

Als jurist richt ik me op arbeid en organisatie. Door 15 jaar ervaring als outplacement- en reïntegratie-adviseur kan ik de juridische theorie koppelen aan de praktijk van functie-eisen, werkprocessen, organisatieverandering en …hoe mensen reageren op onzekerheid en op elkaar.

Ik help met heldere uitleg die direct toepasbaar is. Bij bedrijfsleven en bij de overheid;
over werk in loondienst of als zelfstandig opdrachtnemer (zzp-er), over samenwerking in een netwerkorganisatie of het functioneren van bestuur en leden in een vereniging.

Ik breng neutraal in beeld wat de rollen en belangen van alle betrokken partijen zijn.
Ik benoem oorzaken, gevolgen en mogelijke uitkomsten – eerlijk, ook als dat niet leuk is!
Dat doe ik om mijn klant houvast en duidelijke keuzes te geven.

Werkbare afspraken, regelingen en contracten helder op papier zetten – dat is mijn specialiteit. Ik vraag door op wat in de werkpraktijk nodig en mogelijk is, en stem de taal af op de ‘gebruikers’. Wat juridisch klopt, moet ook gewoon leesbaar en bruikbaar zijn!

foto-1
foto-2
foto-3
foto-4
foto-5
foto-6