De Ambtenarencasus

Voorbeeld: Sollicitatie bij reorganisatie
Een gemeente reorganiseert. Alle leidinggevenden moeten solliciteren naar gewijzigde managementfuncties. In het selectiegesprek met de nieuwe gemeentesecretaris krijgt L meer oordelen dan vragen op zich af; hij heeft een negatief beeld van haar.
De afwijzingsbrief bevat punten die helemaal niet besproken zijn.

Hier geldt het ambtenarenrecht; zienswijze en bezwaar zijn de aangewezen stappen.
De juridische coach helpt bij het opstellen hiervan, en bij het voorbereiden van de hoorzitting bij de adviescommissie personeelszaken. De commissie oordeelt dat de selectieprocedure niet deugde; de afwijzing is onterecht.

Maar de verstandhouding met de gemeentesecretaris is blijvend onwerkbaar. Bij deze gemeente blijven, betekent dus een werksituatie met een ingebouwd conflict. L. weet dat ze daar op termijn op stuk zal lopen.

Ook de gemeente zit met de situatie in z’n maag. Met steun van de juridische coach overlegt L over extra faciliteiten om ‘van werk naar werk’ te kunnen overstappen in een passende functie bij een andere organisatie. Dat overleg slaagt.

foto 49
foto 50
foto 51
foto 52
foto 53
foto 54