Ambtenaren

De ambtenaar bij de overheid komt dezelfde werkproblemen tegen als andere ‘werknemers’: kritiek op functioneren, moeizame samenwerking, reorganisatie, ziekte, enz. Maar er spelen andere wetten en regels mee.

Op tijd gaan praten en bijsturen is beter dan met ‘bedenkingen’ of bezwaarschrift opboksen tegen een ‘besluit’. De juridische coach helpt de situatie in kaart te brengen. Wat mogen jij,
je collega’s en je manager van elkaar verwachten? Welke rol en welke informatie heeft je manager (of juist niet)? Kun je andere mensen inschakelen? Welke speciale ambtenarenregels spelen er mee?

Dit helpt om de kernpunten en de juiste vragen in een gesprek (of eerst per brief) aan de orde te stellen. De juridische coach begeleidt je bij de stappen van overleg met je manager over oplossingen en afspraken. Als je hiermee de werkrelaties en je werkplezier weer herstelt,
is het doel bereikt.

Voorbeeld: Sollicitatie bij reorganisatie.

foto-19
foto-20
foto-21
foto-22
foto-23
foto-24