Achtergrond

De persoon achter De Juridische Coach: Gerda de Jong (zie de pasfoto’s hiernaast).

Opleiding: VWO, doctoraal Nederlands (taalkunde; 1e graads lesbevoegdheid), propedeuse HBO Personeel & Arbeid, master Rechtsgeleerdheid (bestuursrecht), afstudeeronderzoek over integriteit bij de gemeentelijke overheid. Aanvullend: scholing op het gebied van arbeidsmarkt, reïntegratie- en loopbaanbegeleiding, klinische psychologie, coaching, training en ondernemerschap. Noloc-erkend loopbaanadviseur.

Actief in beroepsvereniging Noloc (2006-2011), in vereniging FNV Zelfstandigen (vanaf 2003), werknemersvertegenwoordiger namens FNV in Ontslagadviescommissie UWV (vanaf 2003), bewonersvertegenwoordiger in Vereniging van Eigenaren Seniorenflat (2002-2014).

Rode draad in mijn loopbaan: contact met mensen in de meest uiteenlopende bedrijfsprocessen. Als redacteur bij de Nederlandse Spoorwegen interviewde ik allerlei mensen op hun werkplek, als loopbaan/reïntegratie-adviseur kwam ik in alle soorten en maten van organisaties, als zzp-er ontmoet ik allerlei verschillende beroepsgroepen.

Ook als jurist verdiep ik me telkens weer in een nieuwe bedrijfs- of werksituatie. Ik leg het verband tussen de werkprocessen, de samenwerking tussen mensen en de regels die daarbij nodig zijn. Regels die houvast geven, maar soms ook in de weg zitten. Werk en inkomen van mensen, goed functionerende en renderende organisaties: dat zijn wezenlijke zaken, waar ik als juridische coach graag aan bijdraag.

foto-3
foto-1
foto-2
foto-6
foto-5
foto-4