Gerda-2

23 februari 2015
Try out

De Wet Werk en Zekerheid verandert per 1 juli 2015 het ontslagrecht. Daar wil ik niet-juristen op een toegankelijke manier over informeren. Mijn workshop Ontslagrecht is in grote lijnen klaar. Tijd voor een try out. Zeven ervaren loopbaanadviseurs vormen mijn testpanel.

Ik presenteer de hoofdlijnen van het nieuwe ontslagstelsel. Dit maakt duidelijk wat de keuzes, dilemma’s en alternatieven zijn waar werkgevers en werknemers straks voor komen te staan. En dan speelt ook de Transitievergoeding mee. Die wordt verbonden aan ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden en langdurige arbeidsongeschiktheid.
De transitievergoeding geeft de aanzet om (vroeg)tijdig met elkaar te praten over voorkomen van werkloosheid door het geld te besteden aan scholing en begeleiding ‘van werk naar werk’.

Het testpanel is positief: mijn verhaal is niet té juridisch en goed gekoppeld aan praktijkvoorbeelden. Ik krijg waardevolle suggesties mee om de workshop verder vorm te geven en te promoten. Try out geslaagd: nu kan ik verder!

Terug naar het overzicht van de nieuwsberichten.

Foto-1
Foto-2
Foto-3
Foto-4
Foto-5
Foto-6