Gerda-2

1 juli 2014
Wet Werk en Zekerheid!

De Wet Werk en Zekerheid is een feit: op 10 juni jl. aangenomen in de Eerste Kamer en op 24 juni gepubliceerd. De eerste wijzigingen in het arbeidsrecht gaan in op 1 januari 2015. Dat gaat vooral over de regels rondom tijdelijke contracten. Op 1 juli 2015 volgt de grote verandering van het ontslagrecht. Daarnaast zijn er aanpassingen op de Werkloosheidswet (WW) per 1 juli 2015 en per 1 januari 2016.

Waar ik blij mee ben, is de wettelijke transitievergoeding die aan ontslag wordt gekoppeld. Vooral als die vóóraf aan het ontslag wordt ingezet om sneller de stap naar een nieuwe baan te maken. Als loopbaanadviseur heb ik te vaak gezien hoe mensen bleven afwachten, hopend op ‘de kantonrechtersformule’. Een zee van gemiste kansen….

Bij het MKB zie ik nog een fors probleem... Wie behartigde eigenlijk de belangen van kleine werkgevers in politiek Den Haag?? Een klein bedrijf dat door bedrijfseconomische problemen flink moet inkrimpen, kan het loodje leggen door het totaalbedrag aan transitievergoedingen. Ik hoop dat dit nog te repareren valt vóór juli volgend jaar?

Terug naar het overzicht van de nieuwsberichten.

Foto-1
Foto-2
Foto-3
Foto-4
Foto-5
Foto-6