De Juridische Coach

De juridische coach helpt scheefgegroeide werkrelaties rechtzetten.

Spanningen en conflicten in het werk? Verspilling van tijd en energie, en vooral: ‘sociale schade’. Dat is te voorkomen. Kies voor bijsturen en oplossen, vóór de werkrelatie onherstelbaar beschadigd raakt!

De juridische coach helpt werknemers en ambtenaren, leidinggevenden en HRM-adviseurs, maar ook verenigingen en zelfstandigen om hun werk- en samenwerkingsproblemen op tijd aan te pakken.

Als jurist leg ik ‘de verkeersregels’ uit; als coach help ik u om de kwestie zo veel mogelijk zelf, door mondeling of schriftelijk overleg, op te lossen.

Doel: samen de situatie rechtzetten én heldere afspraken maken om de werkrelatie voortaan goed te ‘onderhouden’.

foto-7
foto-8
foto-9
foto-10
foto-11
foto-12